Συρόμενες Σίτες

Συρόμενες σίτες. Η πιο οικονομική λύση σε μπαλκονόπορτες με μεγάλα ανοίγματα. Γίνονται μονόφυλλες και δίφυλλες. Είναι πολύ εύχριστες και ποιοτικές. Κινούνται πάνω σε οδηγούς αλουμινίου που τοποθετούνται οριζόντια (πάνω και κάτω) στην έξω πλευρά του κουφώματος. Οι τιμές στην μονόφυλλη συρόμενη σίτα κυμαίνονται από 80€ έως 110€ ανάλογα με την διάσταση. Διατίθεται πλήρης γκάμα χρωμμάτων.