Κάθετη σίτα. Ιδανική για παράθυρα. Διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς με ελατήριο. Μαζέυει σε έξονα στο επάνω μέρος του κουφώματος. Όταν το κούφωμα έχει ρολό, η σίτα τοποθετείται συνήθως ανάμεσα στην κάσα του κουφώματος και στο ρολό.  Η τιμή της κυμαίνεται από 30€ έως 70€ ανάλογα με τις διαστάσεις.
Διατίθεται επίσης σε πλήρη γκάμα χρωμμάτων.