Ανοιγόμενες Σίτες

Ανοιγόμενες σίτες. Ιδανικές για εξόπορτες, με αυτόματη επαναφορά και κλείσιμο με μαγνήτη. Η τιμή τους κυμαίνεται από 100€ -130€ ανάλογα με τις διαστάσεις και το χρώμμα.