Ανοιγόμενες Σίτες

Ανοιγόμενες σίτες. Ιδανικές για εξόπορτες, με αυτόματη επαναφορά και κλείσιμο με μαγνήτη.